Propozice Čisteckýho trailu

Datum a start závodu:3. 10. 2020 v 11:00 hodin
Lokalita:Čistá u Horek, okolní kopce, louky a lesy 
Vypsané vzdálenosti:
 • 8 km
 • 16 km
 Vypsané kategorie:
 • muži do 42 let
 • muži nad 42 let
 • ženy do 42 let
 • ženy nad 42 let 
  
Registrace:Do závodu je možné se registrovat vyplněním registračního formuláře na http://cisteckytrail.mozello.cz/registrace/ 
nebo na místě v den konání závodu. 
 
Startovné: 150,- Kč / osobu 
V ceně startovného:Pro všechny závodníky:
 • startovní číslo
 • občerstvení na trase a v cíli (teplé a studené nápoje)
 • měření a online výsledky závodu
Pro předem registrované závodníky dále:
 • poctivý kousek domácího štrůdlu
 • teplá polévka s pečivem v cíli
Prezence: Všichni závodníci mají povinnost dostavit se k prezenci v sobotu 3. 10. od 9.00 do 10.30 hodin.
  
Zázemí (start a cíl závodu):fotbalové hřiště Čistá u Horek 
GPS:50.5312961N, 15.6029011E
Parkování:Na přilehlých k tomu určených parkovacích plochách v obci. 
WC a sprchy:Toalety budou zajištěny v blízkosti startu/cíle. Sprchy nejsou zajištěny. 
Úschovna cenností: Bude k dispozici v prostorách prezence závodníků v průběhu závodu. 
  
Občerstvení na trati:Na obou tratích je zajištěna jedna občerstvovací stanice s pitím.
Občerstvení v cíli: Teplé a studené nápoje. Pro každého předem registrovaného závodníka bude zajištěn domácí štrůdl a teplá polévka.
 
Trasa závodu: 
 8 km mapa + profil GPX
 16 km mapa + profil GPX
Značení trasy:Trať závodu bude po celé svojí délce značena fáborky a směrovými cedulemi. 
Časový limit:
 •  8 km - 2 hodiny
 • 16 km - 3 hodiny 
Délka a povrch trasy závodu: 
 8 km trasa16 km trasa 
 Asfalt: 7 % 4 %
 Polní/lesní cesta: 48 %52 %
 Lesní pěšina: 18 %22 %
 Louka: 27 % 22 %
Měření času: Měření bude probíhat pomocí technologie ORGSU s možností online výsledků a možností sledování 
závodníků na trati v reálném čase. 
Ceny: Oceněni budou první 3 závodníci v každé kategorii. 
  
 Pravidla závodu:1.    Čistecký trail je běžecký závod jednotlivců s hromadným startem.

2.   Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a prohlašují, že v případě jakékoli pojistné události
      nebudou po organizátorovi vymáhat škodu.

3 .  Každý závodník, který v den konání závodu nedovrší věk 18ti let, musí předat pořadateli Souhlas se startem
      nezletilého závodníka podepsaný oprávněnou osobou. 

4.   Každý závodník má povinnost:
    4. 1.    Dostavit se v určeném čase k prezenci do závodu a podepsat revers závodníka.   
    4. 2.   Absolvovat celou trasu závodu po předem určené trase v časovém limitu a pouze s využitím vlastních sil.
    4. 3.   Chovat se na trati ohleduplně k ostatním účastníkům závodu a k přírodě a nezanechávat po sobě odpadky.
    4. 4.   Dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména § 20 zákona č. 289/95 Sb. o lesích.
    4. 5.   Dbát na bezpečnost jak svoji, tak ostatních účastníků závodu a v případě ohrožení zdraví či života pomoci
              postiženému a neprodleně přivolat pořadatele či přímo záchrannou službu.

5.    Pořadatel si vyhrazuje právo:
    5. 1.    Bez náhrady startovného zrušit konání závodu, a to v případě okolností, které by mohly ohrožovat bezpečí
              či životy závodníků a které pořadatel nemůže předem ovlivnit (povodně či jiné extrémní povětrnostní  
              
podmínky, zdraví ohrožující kvalita vody apod.).
    5. 2.   Nepřipustit na start závodu závodníky, kteří vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, užití alkoholu či jiných
              omamných látek.
    5. 3.   Přerušit či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí či životy závodníků,
              a to bez náhrady startovného.
    5. 4.   Penalizovat, případně diskvalifikovat závodníka, a to na základě jednoznačného porušení těchto pravidel,
              a to individuální penalizací nebo přímou diskvalifikaci v případě závažných porušení pravidel
.
    5. 5.   Pořizovat foto a video materiál, na kterém jsou závodníci zachyceni, a tento materiál dále zpracovávat
              a používat pro komerční účely (marketing, tiskové materiály, internet, televizní a filmové použití).

6.    Pořadatel má povinnost
     6. 1.   Přijímat a vyřešit případné protesty k záležitostem souvisejícím se závodem či upozornění na porušení
              pravidel předané jakýmkoliv účastníkem závodu.
     6. 2.   Zpracovávat osobní data závodníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 Revers závodníka:Při prezenci na startu závodu bude závodník vyzván k podepsání reversu, jehož plné znění je uvedeno zde. Bez
podepsání tohoto reversu nebude závodníkovi umožněn start v závodu.
  

V případě nejasností či dotazů se neváhejte obrátit na pořadatele závodu na níže uvedeném kontaktu:

   Petr Daniš
   +420 732 323 774
   petr.danis.jr@gmail.com

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .